Reklamacja

przez admin

Procedura reklamacji usługi szkoleniowej Klient ma prawo oczekiwać, że: zostaną spełnione założone cele szkolenia, zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa), prowadzący będzie posiadał…