Employer Branding

online

Moduł II, Zajęcia 3. 1. Employer branding czyli jak budować wiarygodną markę pracodawcy – wprowadzenie do koncepcji, podstawowe definicje i założenia 2. Tworzenie strategii budowania marki pracodawcy 3. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy 4. Employer branding w procesie rekrutacyjnym 5. Narzędzia budowania wizerunku pracodawcy 6. Pomiar i ocena działań employer branding  

Design Thinking w HR

online

Moduł III, Zajęcia 5. 1. Analityka w HR – wprowadzenie do zagadnienia 2. Źródła i rodzaj danych w HR a. Dane wtórne a dane pierwotne b. Jakościowa a ilościowa analiza danych 3. Metody i techniki pozyskiwania informacji 4. Wskaźniki i miary w analityce w HR 5. Przegląd narzędzi do gromadzenia i analizy danych 6. Projektowanie…

Agile Coach

online

Moduł IV, zajęcia 7 Certyfikat ACAC jest wydawany przez Scrum Institiute i poświadcza kompetencje w zakresie wspierania zwinnych zespołów i tworzenia warunków do zwinnej transformacji firmy. International Scrum Institute ™ jest wiodącym niezależnym instytutem certyfikacyjnym i akredytacyjnym, który pomaga potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie Scrum. Do lutego 2021r Scrum Institute wystawił ponad 673,700 certyfikatów w…

Agile Coach cz.2

online

Moduł IV, Zajęcia 8   7. Motywacja 3.0 – motywowanie i doskonalenie zespołów a) Techniki motywowania b) Efektywne doskonalenie 8. Interwencje Agile Coacha a) Budowanie zrozumienia wewnątrz zespołu i w organizacji b) Feedback rozwojowy – Empowerment c) Rozwiązywanie konfliktów