Wydarzenia – ostatnio zakończone

Agile Coach cz.2

online

Moduł IV, Zajęcia 8   7. Motywacja 3.0 – motywowanie i doskonalenie zespołów a) Techniki motywowania b) Efektywne doskonalenie 8. Interwencje Agile Coacha a) Budowanie zrozumienia wewnątrz zespołu i w organizacji b) Feedback rozwojowy – Empowerment c) Rozwiązywanie konfliktów

Agile Coach

online

Moduł IV, zajęcia 7 Certyfikat ACAC jest wydawany przez Scrum Institiute i poświadcza kompetencje w zakresie wspierania zwinnych zespołów i tworzenia warunków do zwinnej transformacji firmy. International Scrum Institute ™ jest wiodącym niezależnym instytutem certyfikacyjnym i akredytacyjnym, który pomaga potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie Scrum. Do lutego 2021r Scrum Institute wystawił ponad 673,700 certyfikatów w…