Coaching umiejętności własnych

online

Moduł I. Zajęcia 2. 1. Znaczenie samowiedzy dla kształtowania rozwoju osobistego (diagnoza własnego potencjału) – Test Gallupa 2. Techniki radzenia sobie z emocjami i napięciem w trudnych sytuacjach 3. Inteligencja emocjonalna 4. Świadomość emocji jako podstawowa zdolność emocjonalna 5. Zarządzanie własnymi emocjami

Charakterystyka współczesnego HR Business Partnera i Coaching umiejętności własnych

online

Moduł I. Zajęcia 1. Ramowy plan wykładu:   1. Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi a rola działu HR 2. Charakterystyka roli Business Partnera w organizacji: a. Zakres zadań b. Pełnione funkcje i miejsce w zespole HR c. Business Partner a budowanie wartości firmy 3. Business Partner jako TVL 4. Praktyczne aspekty funkcjonowania Business Partnera w organizacji…

Zarządzanie strategiczne

online

    1. Podstawy strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim a) Rola ZL w strategii organizacji b) Praktyka strategii HR (formułowanie strategii, dopasowanie pionowe i poziome, przykłady) c) Rodzaje strategii personalnych 2. Analiza strategiczna w obszarze personalnym a) Metody analizy otoczenia zewnętrznego b) Metody analizy otoczenia wewnętrznego 3. Pomiar kapitału ludzkiego a) Podstawy controllingu personalnego b) Zarządzanie…

Employer Branding

online

Moduł II, Zajęcia 3. 1. Employer branding czyli jak budować wiarygodną markę pracodawcy – wprowadzenie do koncepcji, podstawowe definicje i założenia 2. Tworzenie strategii budowania marki pracodawcy 3. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy 4. Employer branding w procesie rekrutacyjnym 5. Narzędzia budowania wizerunku pracodawcy 6. Pomiar i ocena działań employer branding  

Design Thinking w HR

online

Moduł III, Zajęcia 5. 1. Analityka w HR – wprowadzenie do zagadnienia 2. Źródła i rodzaj danych w HR a. Dane wtórne a dane pierwotne b. Jakościowa a ilościowa analiza danych 3. Metody i techniki pozyskiwania informacji 4. Wskaźniki i miary w analityce w HR 5. Przegląd narzędzi do gromadzenia i analizy danych 6. Projektowanie…

Agile Coach

online

Moduł IV, zajęcia 7 Certyfikat ACAC jest wydawany przez Scrum Institiute i poświadcza kompetencje w zakresie wspierania zwinnych zespołów i tworzenia warunków do zwinnej transformacji firmy. International Scrum Institute ™ jest wiodącym niezależnym instytutem certyfikacyjnym i akredytacyjnym, który pomaga potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie Scrum. Do lutego 2021r Scrum Institute wystawił ponad 673,700 certyfikatów w…

Agile Coach cz.2

online

Moduł IV, Zajęcia 8   7. Motywacja 3.0 – motywowanie i doskonalenie zespołów a) Techniki motywowania b) Efektywne doskonalenie 8. Interwencje Agile Coacha a) Budowanie zrozumienia wewnątrz zespołu i w organizacji b) Feedback rozwojowy – Empowerment c) Rozwiązywanie konfliktów